Garantie

Kampeerperfect stopt 31 januari 2022. Alle garanties en recht van retour vervallen.