Garantie

Voor alle producten die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie van minimaal 2 jaar. Dit betekent dat een product in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een product ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij je graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het product doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling. Indien een product niet naar behoren functioneert, dien je ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Wij verzoeken je om dit te doen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek.

Daarnaast gelden voor bepaalde producten fabrieksgaranties. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt afgegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de fabrieksgarantie kan je vinden in de documentatie van het product. De fabrieksgarantie doet niks af aan de wettelijke garantie.